Inici del Contingut

Per què estudiar?

Una de les necessitats en l'àmbit psicosocial i educatiu és poder desenvolupar una gestió i avaluació dels projectes i programes d’acció social d’una manera més eficient, competent i rigorosa, per aquest fet, és necessari que les persones responsables comptin amb els coneixements adients per a realitzar la seva tasca i per facilitar la presa de decisions.

Aquest màster preveu cobrir aquesta manca de formació que reclama el sector i alhora, generar expertesa en la gestió i l’avaluació dels projectes per assegurar un desenvolupament continuat dels coneixements de l’àmbit de la intervenció psicosocial i educativa.

Sortides professionals

  • Àmbits laborals: administració pública (ajuntaments, consells comarcals, Generalitat, estat, UE), empresa privada (consultories) i tercer sector
  • Tècnic/a especialitzat en gestió de projectes d'intervenció per a la transformació social
  • Tècnic/a avaluació de polítiques públiques, projectes i programes d'intervenció psicosocial i educativa
  • Tècnic/a d'organitzacions
  • Consultor/a social
  • Investigador/a