Màster Gestió i Avaluació de la Intervenció per a la Transformació Social

Fitxa de la titulació

Nom

Màster en Gestió i Avaluació de la Intervenció per a la Transformació Social

Crèdits ECTS

60 CTS

Preu ECTS

46,11€

Any d'inici

2016/2017

Modalitat

Semipresencial

Idioma d'impartició

Català (70%), castellà (30%)

Places

30

Coordinador/a

Cristina Torrelles Nadal fepts.coordmgaits@udl.cat

Contacte
Contacte
Contacte
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Programa NÈSTOR: Orientació i tutoria
Programa NÈSTOR: Orientació i tutoria
Programa NÈSTOR: Orientació i tutoria
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat

Aquest màster no s'impartirà el curs 2020-21

El màster en Gestió i Avaluació de la Intervenció per a la Transformació Social és un programa de formació innovador que té per objectiu formar a professionals en competències per a la gestió i avaluació de les intervencions psicològiques socials i educatives. L’interès d’aquesta acció formativa és, respondre a les necessitats del sector científic-professional de la intervenció psicosocioeducativa integrant els exercicis de l’operacionalització i l’avaluació dels resultats i de l’impacte dels projectes d’acció social.
Aquest màster vol aportar coneixements científic-professional per a aquelles persones que desitgen treballar o investigar en l’àmbit psicosocial i educatiu des d’un enfocament de la gestió i avaluació de l’acció amb l’objectiu de millorar el desenvolupament de la seva intervenció o investigació.

Amb la col·laboració de: